Projenin Amacı

Bu projede;
  • Sosyobilimsel konular hakkında kavram karikatürlerinin geliştirilmesi,
  • okul koridorlarında ve sınıflarda sergilenmesi,
  • sınıflarda argümantasyon temelli tartışmaların yapılması,
  • Öğrenme Topluluğu oluşturarak fikirlerin paylaşılması yoluyla
BİLSEM öğrencilerinin ve velilerinin SBK algılarını ve karar verme stratejilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.